Phương châm bảo mật thông tin


Trong bối cảnh xã hội luôn xem trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân, công ty tnhh Ateam Việt Nam ( Sau đậy gọi tắt là công ty) căn cứ vào các phương châm bên dưới và luôn nỗ lực để bảo vệ các thông tin của khách hàng.

Phương châm bảo mật thông tin khách hàng

 • Công ty chúng tôi tiếp nhận các thông tin khi khách hàng cung cấp tài liệu, đăng ký hội viên, gửi phần thưởng, thông tin ứng viên. Chúng tôi không sử dụng các thông tin này ngoài mục đích của khách hàng hay vượt quá phạm vi cần thiết.
 • Chúng tôi luôn tôn trọng giá trị riêng của từng cá nhân, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân, những quy định của nhà nước… và chúng tôi luôn nỗ lực để bảo vệ các thông tin mà chúng tôi nắm giữ, sao cho phù hợp với các quy định nội bộ công ty.
 • Chúng tôi thiết lập hệ thống quản lý, người chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin, tiến hành quản lý, nhận biết các nguy cơ rò rỉ thông tin, mất mát hoặc thiệt hại, đưa ra các biện pháp thích hợp để phòng ngừa và khắc phục.
  Ngoài ra, chúng tôi còn nỗ lực để cập nhật nhanh và chính xác nhất các thông tin trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.
 • Bộ phận chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc về thông tin cá nhân như bên dưới.

Thông tin liên hệ về “ phương châm bảo mật thông tin” và “Tiếp nhận các thông tin”
Bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty TNHH Ateam Việt Nam. 
e-mail : privacyinfo@a-tm.co.jp

Ngày thành lập: Ngày… tháng 1 năm 2017
ATEAM VIETNAM CO., LTD
General Director Yukimasa Nakauchi

Tiếp nhận các thông tin khách hàng

Công Ty TNHH Ateam Việt Nam cam kết luôn tuân thủ đúng các các quy định liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và tất cả các quy định khác liên quan. Chúng tôi cam kết xử lý thông tin đúng theo nội dung mô tả bên dưới.

Quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Ateam Việt Nam thực hiện các chính sách quản lý an toàn phù hợp với các quy định, hướng dẫn, quy định nội bộ công ty để ngăn ngừa tình trạng rò rỉ, mất mát, hư hại thông tin và luôn nỗ lực để bảo mật thông tin mà công ty lưu giữ. Bên cạnh đó, công ty cũng tiến hành đào tạo cho cán bộ nhân viên về cách xử lý thông tin một cách đúng đắn và luôn nỗ lực để bảo mật nó một cách tốt nhất.

Tiếp nhận thông tin và mục đích sử dụng

Trường hợp cần sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, Công Ty TNHH Ateam Việt Nam sẽ tiến hành các thao tác cần thiết. Đối với những thông tin mà khách hàng cung cấp trực tiếp thông qua văn bản hay Website của công ty, nếu công ty có ý định sử dụng thông tin này thì công ty sẽ làm rõ mục đích sử dụng.
Công Ty TNHH Ateam Việt Nam sẽ sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng trong phạm vi cần thiết để thực hiện những mục đích sau:

 • Dùng để gửi email và xác nhận đối với trường hợp đăng ký dịch vụ gửi qua email điện tử.
 • Cung cấp dịch vụ và xác nhận đăng ký dịch vụ hội viên.
 • Sử dụng để gửi hàng hóa mà khách hàng đã mua.
 • Sử dụng để gửi quà tri ân khách hàng vì đã điền thông tin vào Bảng khảo sát.
 • Sử dụng để gửi giải thưởng cho khách hàng.
 • Sử dụng để cung cấp, cải tiến hàng hóa - dịch vụ và phát triển dịch vụ mới.
 • Sử dụng để gửi các thông tin liên quan đến hàng hóa, dịch vụ đang cung cấp.
 • Liên lạc và xác nhận thông tin đối với những ứng viên ứng tuyển.
 • Giải đáp thắc mắc của quý khách.

Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công Ty TNHH Ateam Việt Nam sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho một bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp bên dưới. (Tuy nhiên, trong tập đoàn Ateam không phải là bên thứ ba.)

Trường hợp đã được quý khách đồng ý từ trước.

Trường hợp công ty TNHH Ateam Việt Nam cung cấp cho bên được ủy thác nghiệp vụ tiến hành các quản lý thích hợp để đạt được các mục đích sử dụng.

Trường hợp công ty sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích cung cấp cho bên thứ ba thì phải thông báo hoặc làm sao để cho quý khách dễ thấy được mục đích cung cấp, dữ liệu được cung cấp, phương thức cung cấp và có thể yêu cầu dừng cung cấp thông tin.

Trường hợp cần bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của con người nhưng khó có được sự chấp thuận của khách hàng,

Trường hợp bị yêu cầu cung cấp theo quy định của pháp luật từ người được ủy quyền hay cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương.

Liên hệ và thủ tục công bố thông tin cá nhân

Trường hợp khách hàng muốn công bố, chỉnh sửa, bổ sung, xóa thông tin cá nhân của mình thì vui lòng liên hệ và đăng ký tại “Bộ phận chăm sóc khách hàng” ở trên.

Trường hợp khi khách hàng liên hệ thì công ty sẽ tiến hành kiểm tra để xác nhận có phải chính khách hàng hay không vì vậy kính mong quý khách thông cảm (Tuy nhiên, trường hợp được thừa nhận trên mặt pháp luật thì không cần). Trường hợp khách hàng muốn công bố, chỉnh sửa, bổ sung, xóa thì vui lòng liên hệ “Bộ phận chăm sóc khách hàng” ở bên trên để tiến hành làm thủ tục.

Tiếp nhận và xử lý thông tin cá nhân trên Website

Đối với Cookie
Cookie là thông tin mà máy chủ gửi cho trình duyệt của khách hàng để khách hàng có thể thoải mái sử dụng website. Công ty TNHH Ateam Việt Nam đã từng sử dụng Cookie đối với những khách hàng sử dụng website của công ty. Tuy nhiên, khách hàng có thể thiết lập để từ chối nhận Cookie, nhưng trong trường hợp này quý khách lưu ý vì quý khách sẽ không thể nhận được một phần hay toàn bộ dịch vụ mà website chúng tôi cung cấp.

Công ty Ateam Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thông tin cá nhân của khách hàng trên những website mà công ty không quản lý.

Về mặt pháp luật

Trang chủ của chúng tôi có thể truy cập từ tất cả các nơi trên thế giới với những luật pháp khác nhau nhưng cả hai bên chúng tôi và bên được truy cập trên trang chủ này đều đồng ý ràng buộc bằng luật pháp Nhật bản về việc sử dụng trang chủ này.

Chỉnh sửa

Công ty TNHH Ateam Việt Nam có thể thay đổi các chính sách này để phù hợp với sự thay đổi về pháp luật.